L’inscription s’effectue via ce formulaire

  Nom / Naam / Name

  Prénom / Voornaam / Vorname

  Age / Leeftijd / Alter

  Adresse postale / Adres Woonplaats / Wohnortadresse

  Email / Emailadres / Email-adresse

  Téléphone / Telefoon / Telefon

  Nom, prénom et age des personnes vous accompagnant /
  Naam, Voornaam en leeftijd van de mensen die u vergezellen
  Tragen Sie bitte den (oder die) Namen, Vornamen und Alter der Person(en) ein, die Sie begleiten werden.

  Transport / Vervoermiddel / Fortbewegungsmittel : train / trein / zugvoiture / wagen / wagen

  Végétarien / Vegetarisch / Vegetarier : oui / janon / neen

  Allergie alimentaire / Voedselallergie / Ernährungsallergie oui (remarques) / Ja (opmerkingen)non / neen

  Remarques / Opmerkingen / Bemerkungen

  Attention que l’inscription ne sera effective qu’après paiement du montant demandé sur le compte IBAN : BE42 1030 1962 1754 BIC : NICA BE BB de ‘Natagora Pays de Herve’
  en mentionnant “Chantier intercommunautaire + nom + nombre d’enfants et d’adultes” (voir coûts de participation dans les informations pratiques ci-avant). Si demandé à la rubrique ‘destinataire’ de votre virement, inscrivez ‘Natagora Pays de Herve ».

  De inschrijving zal enkel geldig zijn na betaling van het gevraagde bedrag op rekeningnummer IBAN : BE42 1030 1962 1754 BIC : NICA BE BB van ‘Natagora Pays de Herve’
  met de melding“weekend intercommunautaire + naam + aantal kinderen en volwassenen” (de bedragen voor de deelname vindt u elders op deze website.). Indien gevraagd op uw overschrijving als begunstigde schrijf dan ‘Natagora Pays de Herve’.

  Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter via / Voor verdere infos mag u ons gerust kontakteren via freddy.wyzen@skynet.be